• Ik ben op zoek naar een handleiding behorend bij de camper Autostar Athenor 480+

  Gesteld op 17-12-2021 om 22:06 in forum Voertuig Camper Misbruik melden
  • Geachte,
   Ik heb ook een Autostar en het is frustrerend een Franstalig boekje te krijgen waar de foto's dan nog erbarmelijk slecht zijn.Ik ben dus ook op zoek.Ik heb het kleinste model voor 2 of 4 personen.Het meeste zal wel in dezelfde lijn liggen maar dan ben ik er toch wel iets mee.Alvast gedankt voor uw antwoord.Ik geef alvast ook mijn e mailadres: "bernaertgeert@gmail.com".
   Veel campergenot .
   Geert Geantwoord op 9-3-2022 om 12:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info