• Caliber autoradio RMD 046BT. Hoe selecteer ik de voorkeurzenders? Het lukt mij niet om de voorkeurzenders onder de knopjes 1 t/m 6 vast te zetten. Iedere keer als ik de voorkeurzenders heb geselecteerd en vast zet onder de knoppen 1 t/m 6 verdwijnen ze weer zodra de radio uitgezet wordt. Ook de klok kan ik dan weer opnieuw instellen, want deze instelling verdwijnt ook zodra ik de moter uitzet. Zeer irritant. Doe ik iets verkeerd of deugd mijn autoradio niet?

    Gesteld op 29-6-2016 om 22:19 in forum Caliber Autoradio Misbruik melden
    • Er moet altijd voeding op 1 van de draden op de radio blijven staan anders verdwijnt alles uit het geheugen.
      Welke kleur draad het is weet ik niet. ik dacht de gele. Geantwoord op 7-3-2017 om 23:34

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info