• CV ketel REMEHA C28 geeft foutmelding E13. Een mogelijke oorzaak is de pomp die niet werkt (draait ook niet na resetten). Hoe kan ik de pomp handmatig draaien ter controle of deze gangbaar is of vast zit?

  Gesteld op 5-11-2015 om 10:23 in forum Klimaatbeheersing CV Ketel Misbruik melden
  • je kan de spanning naar de pomp meten op VaC. als hij spanning krijgt dan kan de pomp defect zijn

   het kan ook aan de installatie liggen.
   als er overal thermostatische kranen zijn geplaatst kan dat de oorzaak zijn, haal dan de knop in de woonkamer er vanaf zodat hij open blijft staan Geantwoord op 20-1-2016 om 21:54

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info