• Ik heb wel warm water maar heb geen verwarming..boiler hoor je draaien , in badkamer wel warm water , maar geen enkele chauffage geeft warmte , heb termostaat op 21,5 staan en alles chauffage op 5 , graag oplossing

    Gesteld op 6-10-2016 om 19:42 in forum Bulex Thematek C-F24E Misbruik melden
    • hallo ik heb wel een ander probleem, elk jaar opnieuw sinds aankoop valt onze Bulex Thematek C-F24E in veiligheid ben het beu om elk jaar 220 euro te betalen, hoe kan men die stomme veiligheid zelf weer opstarten, Geantwoord op 3-11-2016 om 16:40

      Waardeer dit antwoord (61) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info