• Hallo,

  wij hebben thematek boiler die dient voor de verwarming en warm water , maar telkens ik lang moet koken b.v. soep of stoverij en de dampkap moet aanstaan dan slaat het toestel iedere keer in veiligheid . We hebben al verschillende keren iemand laten komen kijken of gevraagd aan wat het kan liggen en niemand weet raad . Er werdt al twee roosters geplaatst om buiten lucht naar binnen te laten komen, maar ook dat helpt niet . Kunnen jullie een tip geven .
  Vriendelijke groeten
  Volbrecht Patrick
  Havikstraat 35
  8400 Oostende
  059/806807

  Gesteld op 16-10-2012 om 10:38 in forum Bulex Thematek C-F24E Misbruik melden
  • Is dit probleem opgelost geraakt? Bij mij doet zich nl. hetzelfde voor, en niemand die een oplossing kan vinden. Geantwoord op 21-3-2016 om 13:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info