• Ik had een storing op de display een tijdje terug,maar nu komt er niks meer tevoorschijn ! Bij het resetten of start/uit knop reageerde de Bulex wel ,maar meer niet? Het toestel is een THEMA CONDENS D25/30 B1 Dus de vraag,; is dat het moederbord vervangen en gefixt ??

  Gesteld op 1-10-2017 om 09:45 in forum Bulex F 25-30 Misbruik melden
  • Bulex heeft een lijst met verschillende foutcodes. Dat kan gaan van gasdruk, gasvlam, onderdruk, bovendruk, verhitting ect..
   Als het toestel het nu weer normaal doet heb je allicht tijdelijk geluk.
   Onthoud de code en geef deze door bij interventie. Geantwoord op 18-12-2017 om 18:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info