• Ik heb geprobeerd om de tijd en datum in te stellen. Volgens de handleiding is dat via de menu toets en en dan draaien met de keuzetoets. Maar daar krijg ik geen gegevens van uur en datum op de display om te wijzigen. Wat heb ik verkeerd gedaan?

  Gesteld op 28-9-2019 om 22:04 in forum Buderus Thermostaat Misbruik melden
  • Eerst op het klokje drukken naast menu/ok
   blijven drukken en de grote knop draaien tot de gewenste uurtijd bereikt is.
   Hetzelfde voor de datum op kalendertje blijven drukken en aan wieltje draaien. Geantwoord op 28-9-2019 om 22:14

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info