Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/97
Pagina verder
de Gebrauchsanweisung
en Instructions for Use
fr Mode d’emploi
nl Gebruiksaanwijzing
Internet:
http://www.
bosch–hausgeraete.de
5600 048 825 (8204)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bosch shv59a23.
  Blijft vaak op enig tijdstip hangen; maakt de wasbeurt dan niet af dus. Veel voorkomende tijden (van blijven hangen) zijn 39 min en 1 min. Als ik dan met mijn vuist een klap geeft op het linker binnenpaneel , dan stopt het geluid (Ik denk de pomp) en gaat hij verder met zijn programma.
  Er zijn ook keren dat de waspil uit het wasmiddelvakje is gegooid en dat de machine staat te brommen, maar dat er verder niets gebeurt.
  Vandaag heb ik het machien gereset, de pil terug in het bakje gedaan en hem opnieuw aangezet. En vervolgens heeft hij de hele wasbeurt netjes helemaal opnieuw gedaan en netjes afgewerkt.
  Soms is dan het wasresultaat goed, een andere keer heeft hij niet (goed) gewassen.

  De helft van de keren gebeurt dit euvel niet, en wast hij gewoon helemaal goed, het hele wasprogramma af.

  De wasmachine is intussen 13 jaar oud . Hebt u enig idee wat de oorzaak van de storing kan zijn? En of dat een dure reparatie is. Want dat is een 13 jaar oude machine niet meer waard....

  Graag uw mening/hulp.
  Rien Gesteld op 1-2-2016 om 14:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze vaatwasser droogt niet meer. Hij blijft hangen op 1 minuut. Gesteld op 28-12-2012 om 00:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn vaatwasser springt meteen aan als je de knop van de deur bediend zonder de deur te sluiten en gaat dan alleen maar water wegpompen en de tijd loopt niet terug.
  wat kan dat zijn ? Gesteld op 28-7-2011 om 11:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • viezigheid in het systeem waardoor de schakelaar niet meer bedient word.had ik ook.zat een pinda tussen.van voren gezien de plaat links eraf halen.het systeem loshalen en spoelen.er zit een vloteertje in wat niet meer beweegt. Geantwoord op 24-3-2012 om 17:58

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch SGV 59A23 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch SGV 59A23 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 5,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info