• Bosch shv59a23.
  Blijft vaak op enig tijdstip hangen; maakt de wasbeurt dan niet af dus. Veel voorkomende tijden (van blijven hangen) zijn 39 min en 1 min. Als ik dan met mijn vuist een klap geeft op het linker binnenpaneel , dan stopt het geluid (Ik denk de pomp) en gaat hij verder met zijn programma.
  Er zijn ook keren dat de waspil uit het wasmiddelvakje is gegooid en dat de machine staat te brommen, maar dat er verder niets gebeurt.
  Vandaag heb ik het machien gereset, de pil terug in het bakje gedaan en hem opnieuw aangezet. En vervolgens heeft hij de hele wasbeurt netjes helemaal opnieuw gedaan en netjes afgewerkt.
  Soms is dan het wasresultaat goed, een andere keer heeft hij niet (goed) gewassen.

  De helft van de keren gebeurt dit euvel niet, en wast hij gewoon helemaal goed, het hele wasprogramma af.

  De wasmachine is intussen 13 jaar oud . Hebt u enig idee wat de oorzaak van de storing kan zijn? En of dat een dure reparatie is. Want dat is een 13 jaar oude machine niet meer waard....

  Graag uw mening/hulp.
  Rien

  Gesteld op 1-2-2016 om 14:06 in forum Bosch SGV 59A23 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info