Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
0845
NL
FR
ROBUSTO
G e b r u i k s a a n w i j z i n G
n o t i c e d e m p l o i
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De zijbrander is niet aangesloten hebben jullie daar een voorbeeld van, voor ons is dit een raadsel
  Dank bij voorbaat Gesteld op 30-4-2020 om 12:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe is de deur van de gasleshouder bevestigd deze bij het openen eruit gevallen Gesteld op 4-4-2020 om 21:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De aansluiting naar de zijbrander is een open verbinding? Is het dan niet zo dat het gas dan vrij komt en dus gevaarlijk? Gesteld op 27-4-2018 om 11:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is het een probleem als je de zijbrander niet aansluit; wil hem tussen 2 kasten inbouwen Gesteld op 16-8-2017 om 15:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste heer/mevrouw,

   het is noodzakelijk om de zijbrander aan te sluiten om ervoor te zorgen dat de gastoevoer van de barbecue luchtdicht is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons direct contacteren via service@boretti.com of telefonisch op 020-4363439

   Veel plezier met uw barbecue!

   Saluti,

   Squadra Boretti Geantwoord op 18-8-2017 om 09:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb bij de levering van de boretti robusto een kettinkje met daaraan een ijzerdraad met aan beide uiteinden een oog waar is dit voor, staat nl. niet in de omschrijving,
  bij voorbaat dank Gesteld op 5-7-2014 om 14:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Tussen het kleine oogje doe je een lucifer, dan brand je je handen niet en kan je de bbq handmatig aanmaken! Zie hier het antwoord in Engels :)

   The chain is called a lighting rod. If lighting the unit with a match, clip the match into the supplied lighting rod. Hold the lit match down through the grill and sear plate while turning the corresponding burner valve to high.

   Groeten,

   Frank van Kalsbeek Geantwoord op 14-5-2015 om 12:02

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Boretti ROBUSTO bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Boretti ROBUSTO in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info