• in de Ford mondeo uit 2006 doet het hele radio systeem niet meer. Iemand eerder dit probleem gehad. Weet iemand de oplossing hiervan wat ik eraan kan doen

    Gesteld op 26-7-2020 om 10:26 in forum Blaupunkt TravelPilot EX-V Misbruik melden
    • Links onder het stuur zitten zekeringen, check op afbeelding van kap welke zekering het precies is.
      Zekering eruit halen, minuut wachten en dezelfde zekering er opnieuw in plaatsen. Als het goed is kun je dan weer vooruit. Code hoef je niet opnieuw in te voeren. Geantwoord op 26-7-2020 om 20:50

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info