Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/104
Pagina verder
Navigatie Radio CD
TravelPilot Amsterdam NAV 35E
Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding
www.blaupunkt.com
E
Travel
P
ilot
0 UmschlagAmst_nl 26.09.2005, 13:10 Uhr1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik een telefoon doorschakelen via het apparaat? Gesteld op 20-3-2017 om 14:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In mijn Blaupunkt radio heb ik een navigatie CD-Rom Benelux E3007. Hoe of waar kan ik een nieuwere versie kopen? Gesteld op 21-11-2015 om 20:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Cd-roms voor de TravelPilot E zijn verkrijgbaar bij www.navigatie-software.com/ De nieuwste versies zijn het duurst. Oudere versies worden aangeboden voor lagere prijzen. Geantwoord op 28-11-2015 om 21:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb de radio wel, moet alleen nog de gps ontvanger hebben... iemand een idee hoe ik eraan kom of hoe het heet? Gesteld op 11-5-2011 om 07:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg de melding: U rijdt op een niet gedigitaliseerde weg. Krijg wel coördinaten te zien in het scherm. Geen satelliet teken zichtbaar. Automatisch kalibreren doet niets. wat kan ik verder doen? Gesteld op 11-4-2011 om 18:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,

   Ik zie dat U ook de melding krijgt van het niet rijden op een gedigitaliseerde weg.
   Heeft U hier al een antwoord op uw vraag gekregen?

   Indien ja, zou U dan zo vriendelijk willen zijn om deze reactie te plaatsen.
   Bij voorbaat dank Geantwoord op 6-10-2011 om 11:27

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • hoe kan ik de navi stem luider zetten ??? Gesteld op 19-3-2009 om 16:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De navi stem is harder\zachter te zetten door de volume knop te draaien tijdens de navi instrukties (stem) succes ! Geantwoord op 28-5-2013 om 22:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blaupunkt TravelPilot Amsterdam NAV35E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Blaupunkt TravelPilot Amsterdam NAV35E in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info