• ik krijg de melding: U rijdt op een niet gedigitaliseerde weg. Krijg wel coördinaten te zien in het scherm. Geen satelliet teken zichtbaar. Automatisch kalibreren doet niets. wat kan ik verder doen?

  Gesteld op 11-4-2011 om 18:00 in forum Blaupunkt TravelPilot Amsterdam NAV35E Misbruik melden
  • Hallo,

   Ik zie dat U ook de melding krijgt van het niet rijden op een gedigitaliseerde weg.
   Heeft U hier al een antwoord op uw vraag gekregen?

   Indien ja, zou U dan zo vriendelijk willen zijn om deze reactie te plaatsen.
   Bij voorbaat dank Geantwoord op 6-10-2011 om 11:27

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info