• Ik lees dat het horloge aan zou moeten gaan door 5 seconden op een knopje te drukken. Het lukt mij niet. Wat kan ik verder doen om het aan te krijgen?

    Gesteld op 21-12-2012 om 18:07 in forum Beurer PM 16 Misbruik melden
    • Het lukte mij eerst ook niet. Blijven proberen: na de x-keer gaat het scherm aan. De algemene instellingen zijn geen punt. Hoe ik het trainingschema erin krijg- en het dan terug kan lezen na de training- is me nog niet duidelijk. Ik zoek verder.- leuke bezigheid overigens;) Geantwoord op 28-12-2012 om 12:37

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info