• Als ik mijn kookplaat aan wil doen, verschijnt 4x de letter L en hij doet verder niets. Hij gaat niet aan. Wat betekent dit? Wat moet ik doen?

    Gesteld op 28-10-2017 om 17:11 in forum Baumatic Kookplaat Misbruik melden
    • Het is alweer een tijdje geleden maar ik denk dat je de aan/uit knop tegelijk met 2 van de 4 kookplaatpunten moet aanraken net zolang tot de L verdwijnt en de situatie weer normaal is. Probeer dat eens, succes! Geantwoord op 31-3-2018 om 16:00

      Waardeer dit antwoord (18) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info