• DE afwasmachine(GSF 6619RPC) start wel doch na een tijdje staat F3 op het display en staat hij stil. Verwarmt het water niet. In de gebruiksaanwijzing zie ik geen oplossing voor F3. Heb geen ideee waar ik het moet zoeken

    Gesteld op 6-7-2018 om 18:10 in forum Bauknecht Vaatwasser Misbruik melden
    • De reparateur ontdekte dat de warmte meter kapot is en nog iets technisch fout was. Dus einde verhaal. 6 jaar gebruikt en nu al kapot. Pure pech. Repareren te duur. Garantie verlopen. Geantwoord op 14-7-2018 om 09:42

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info