• ik heb een green intelligence vaatwasser. De vaatwastabletten lossen niet op. Alle programma's geprobeerd. Ook de tablet uitgepakt. Niets helpt. De tablet blijft in het bakje en de vaat is niet schoon. Het typenummer kan ik niet vinden.

    Gesteld op 23-5-2016 om 17:09 in forum Bauknecht Vaatwasser Misbruik melden
    • Bij ons is dit ook, het blijkt dat het sproeigaatje van de sproeier die het blokje weg moet spuiten dicht zat met een rijstkorrel. De sproeiarmen kun je makkelijk losdraaien en dan met naald of tandenstoker schoonmaken. Helaas gebeurt dit bij ons veel vaker en ben ik de vaatwasser nu wel zat. Ik snap niet hoe er kleine voedselstukjes in het schone watersysteem terecht kunnen komen. Geantwoord op 25-11-2017 om 10:09

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info