Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
5019 496 90463
GB
Quick Reference Guide
Before using the dishwasher, read the user instructions!
BK/I/B/GB
(We reserve the right to make technical modifications)
GSIP 6127
Time and failure display
Indicates in hours the time remaining until the start of
the wash cycle. Switches off at programme start and
indicates the remaining time in hours and minutes.
“F....” Information for the After-Sales Service
“Delayed start” button
The wash cycle can be programmed to start after
1 - 24 hours. With each successive touch of the button,
the delayed start indicator increases by 1 hour, and after
24 returns to 00. Then press the Start button. The
dishwasher will start at the set time.
“Half load - Multizone” button
Load the upper
or
lower rack
only
.
This function can be used with any programme.
Press once = upper rack (the indication lamp/symbol comes on)
Press twice = lower rack (the indication lamp/symbol comes on)
Press 3 times = Off (half load function deactivated).
When washing without the top rack, press the “Half
Load” button twice, or “Lower rack wash” (the
corresponding LED/symbol comes on).
Antibacterial rinse
4) 5)
This function adds an antibacterial rinse at the end of the
wash cycle, thereby guaranteeing a perfectly clean and
sanitized load. The lamp will light up when the function
is activated. If the temperature is not maintained during
the antibacterial cycle (e.g. if the door is opened and
remains open for a long time), the lamp will start blinking
to indicate that sanitation is not guaranteed.
1) Reference programme for energy label EN 50242;
2) Refer to “User instructions”;
3) Programme data obtained in conformity with European
standard EN 50242. Values may vary in relation to usage,
e.g.: different loads, options, water temperatures - above
or below 15°C - as well as water hardness and power
supply voltage, etc.
4) The bacteria removal efficiency has been tested by the
Institut Pasteur de Lille (France), based on the NF EN
13697 standard of November 2001.
5) These programmes can be used with the Antibacterial
rinse option.
6) Energy saving programme with prolonged drying cycle.
Programme selection button
On / Off button
Start button
Switches “on” when the dishwasher is operating.
Flashes when a fault occurs. Switches off at the
end of the programme.
Options
3)
Programme chart
Detergent
2)
Consumption
3)
Programmes Loading instructions A B
Litres kWh Minutes
Sensor +
5)
40-70°C
Lightly, normally or heavily
soiled crockery, including pots
and pans.
X X 7.0-17.0 0.99-1.58 65-170
Pre-Rinse cold
Crockery to be washed later. - - 4.0 0.03 14
Glass 40°C
Light soiling, for example
glasses and cups.
X - 10.0 0.85 100
Rapid 30 min 40°C
Lightly soiled crockery with no
dried-on food.
X - 10.0 0.65 30
Eco
1) 5) 6)
50°C
Normally soiled crockery. X X 13.0 1.05 195
Important information for Test Laboratories:
For detailed information on the EN comparison test and other tests, contact the following address:
“nk_customer@whirlpool.com”.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn vaatwasser geeft code F7. Ik heb de machine schoongemaakt. De filters zijn schoon. Wat nu Gesteld op 4-8-2020 om 08:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wij hebben een Bauknecht vaatwasser GSIP 6127 . deze geeft een foutmelding F4 . De filters zijn schoon gemaakt . Wat kunnen we doen ? Gesteld op 2-12-2013 om 15:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hebben een Bauknecht vaatwasser GSxp 6130 en geeft een foutmelding F4 en E6. Filters zijn schoongemaakt alles nagekeken. Wat kunnen wij nog meer doen of waar ligt het aan.

   mvg T. Dumoulin Geantwoord op 6-10-2014 om 15:51

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht GSIP 6127 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht GSIP 6127 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info