• Heb een radio/cd-speler ( Kenwood KDC-M4524G ) in mijn oldtimer Citroen DS 1968 gebouwd! Alles correct aangesloten ( 2 ISO blokjes ) maar nu doet de CD-speler het niet! De radio wel en alle functies daarvoor. CD-speler geeft foutmelding: TOC error! ( speelt deze cd's niet af! ) maar ook schoongemaakte, correcte cd's speelt hij niet af! Symbooltje "CD-in" knippert! Wel heeft in 1 ISO aansluitblokje de draad": "spanningsregelaar" geen aansluiting? ( wel: aarde, constante stroom en contactslot! ) Moet dat? En waar moet ik die draad spanningsregelaar dan aansluiten? Of is het iets anders? Graag reacties!
    Groet, Alphons Arts

    Gesteld op 26-9-2014 om 17:14 in forum Audio Autoradio/CD speler Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info