• Iemand een handleiding van "Sonar Mod. 68 R" (benaming op remote control) ? => jobe1960@gmail.com

  Gesteld op 4-4-2016 om 23:45 in forum Voertuig Auto alarm Misbruik melden
  • Nadat de 2 afstandsbedieningen plots niet meer werkten (ondanks plaatsing nieuwe batterijen), ben ik nu ook het uitschakelingsmagneetje kwijt. Betekent dat ik het voertuig niet meer kan gebruiken of alarm begint te loeien van zodra ik een portier open, het contact aanzet of de motorkap open.
   Iemand een idee waar ik terecht kan voor
   1. bestelling nieuw uitschakelingsmagneetje
   2. ontmanteling van de installatie?
   Alvast dank voor antwoord op mail => jobe1960@gmail.com Geantwoord op 22-9-2018 om 02:45

   Waardeer dit antwoord (24) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info