• Ik heb eeb camera Nikon Coolpix P1000, deze geeft iedere keer de melding: "Ongeformatteerde kaart" aan als ik de camera aan zet, hoe krijg ik dit vervelend iets weg..?
  Bij voorbaat dank!

  Gesteld op 15-9-2022 om 09:28 in forum Audio Misbruik melden
  • als gij foto's opneemt of maakt worden die dan opgeslagen? is dat een geheugenkaart of welke? en kunt u die foto's die u gemaakt heeft ook naar uw pc brengen ? heeft u daar geen handleiding van? normaal om die formatie uit te schakelen gebeurt dat in de instelling . zie eens hier .
   Klik op deze LINK Geantwoord op 15-9-2022 om 14:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info