• Hallo,
  Graag wil ik de gps gegevens van mijn ascot fietscomputer overzetten naar de computer. Maar om dit te doen moet ik eerst installeren zoals beschreven staat bij 7.1 in de handleiding. De handleiding geeft aan dat ik bepaalde schermen moet tegenkomen, maar deze krijg ik er niet voor.
  Met andere woorden ik krijg niets geinstalleerd. Kan iemand mij helpen

  Gesteld op 22-10-2012 om 11:39 in forum Ascot GPS Sportcomputer AH9-GPS-5 Misbruik melden
  • Ik heb precies hetzelfde probleem, krijg een paar mappen en hij zet een bestand in system 32 maar schermen, ho maar.... Geantwoord op 23-11-2012 om 17:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info