• In de mortorola zaten 2 scartaansluitingen. Ik gebruikte ze voor doorverbinding met dvd recorder en videorecorder. Arris heeft 1 scart. hoe moet ik ze nu doorverbinden?

    Gesteld op 8-2-2021 om 20:03 in forum Arris 2952 - KPN Interactieve TV Misbruik melden
    • Ja die heb ik, maar als ik dvd recorder nu gebruik "loopt"beeld heel langzaam van links naar rechts weg en lopen soms 2 beelden doorelkaar. Misschien ga ik morgen hdmi kabel in tv doen en in arris. Ik ga puzzelen.
      Geantwoord op 8-2-2021 om 20:57

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info