• Hallo
  Ik ben in het bezit van een ARRIS CD speler VIP2952V2 Nou ben ik helaas de afstands bediening kwijt
  Mijn vraag is hier nog een nieuwe voor te koop.
  Graag een reactie hier op.
  M.v.g A. Verheul bverheul6@ gmail.com

  Gesteld op 4-1-2020 om 13:03 in forum Arris 2952 - KPN Interactieve TV Misbruik melden
  • ??
   De ARRIS VIP2952v2 is volgens mij geen cd-speler, maar een ontvanger als bv. geleverd door de KPN.
   Deze ontvanger wordt bediend middels de KPN afstandsbediening, daar zou je de ab. ook kunnen bestellen. Geantwoord op 4-1-2020 om 13:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info