• waar vindt ik de franse accenten op mijn toetsenbord

  Gesteld op 3-3-2014 om 09:35 in forum Apple wireless keyboard Misbruik melden
  • dat gaat helaas niet. apple erkent deze letters niet omdat dit niet voorkomt in oorsprong van taal; in dit geval engels Geantwoord op 15-5-2014 om 00:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Betreffende letter 3 seconden ingedrukt houden, dan verschijnt een klein keuzeschermpje met de verschillende mogelijkheden. Aan de hand daarvan het bijbehorende cijfer kiezen en klaar is kees. áäâàæãåa óöôòõœøo enz. enz. Geantwoord op 11-11-2014 om 23:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info