Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/196
Pagina verder
iPhone
User Guide
For iOS 8.4 Software
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • krijg iMessage niet geactiveerd van iphone 6 als ik na instellingen ga en berichten inschakel krijg ik bericht : je aanbieder kan kosten in rekening brengen -annuleer-ok duw dan op -ok- is hij weer uit Gesteld op 10-11-2022 om 12:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een apple 6 van een vriendin gekregen wat moet ik doen om haar gegevens te wissen en een apple id te kunnen krijgen op mijn naam Gesteld op 6-6-2022 om 16:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn ifoon gaat meer aan. Ik zie wel een rondje op m’n scherm, als of hij zoekende is Gesteld op 28-5-2022 om 21:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn icoon gaan meer aan. Ik zie wel een rondje op m’n scherm, als of hij zoekende is Gesteld op 28-5-2022 om 20:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een apple 6 van een vriendin gekregen wat moet ik doen om haar gegevens te wissen en een apple id te kunnen krijgen op mijn naam voor deze telefoon Gesteld op 25-5-2022 om 19:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik op apple6 bij ontgrendel account op + teken komen Gesteld op 24-3-2022 om 16:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe krijg ik een e-mail adres uit het geheugen van een iPhone 6 Gesteld op 11-2-2022 om 13:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan wel bellen maar niet gebeld worden met een I phone 6 se Gesteld op 25-1-2022 om 22:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPhone 6 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPhone 6 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 25,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 207 pagina's

Apple iPhone 6 Gebruiksaanwijzing iOS 8.1 - Nederlands - 208 pagina's

Apple iPhone 6 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 216 pagina's

Apple iPhone 6 Gebruiksaanwijzing - English - 281 pagina's

Apple iPhone 6 Gebruiksaanwijzing - Français - 201 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info