Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/216
Pagina verder
iPhone
Benutzerhandbuch
Für iOS 8.1-Software
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Goedendag,
  ik krijg morgen een refurbished IPhone 6S. Daarin zit volgens kenners het besturingssysteem IOS versie 13. Welke handleiding moet ik downloaden? Gesteld op 20-5-2020 om 11:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan niet telefoneren maar wel apps ontvangen en sturen Gesteld op 15-5-2020 om 13:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je bedoelt dat je wel berichten ontvangt via Whatsapp? Whatsapp gaat via WiFi.
   Dat staat los van het gebruik van je telefoon. Heb je wel bereik, is de simkaart wel geplaatst, heb je wel een telefoonabonnement? Geantwoord op 15-5-2020 om 14:39

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • In het beginscherm staat linksboven de naam van je provider en een aantal oplopende streepjes. Als de streepjes lichtgrijs zijn ipv wit, is alles wel goed ingesteld, maar zit je op een plek waar je geen bereik hebt met deze provider. Probeer het eens op een andere plek in je huis, of buiten. Vaak geeft de provider op de eigen site ook informatie over bereikbaarheid.
   Als er helemaal geen streepjes staan, is er iets mis met je simkaart.Geantwoord op 15-5-2020 om 19:38

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • mijn scherm blijft donker ik weet niet hoe ik dit weer kan veranderen Gesteld op 15-5-2020 om 08:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Onduidelijke vraag. Bedoel je dat het scherm op zwart blijft?
   Als het scherm wel zichtbaar is, maar heel donker, kan je dat aanpassen in de instellingen Raadpleeg de handleiding, op deze site beschikbaar. Geantwoord op 15-5-2020 om 14:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • mijn whatsapp is gehackt, wat kan ik doen om daar vanaf te komen? Gesteld op 17-4-2020 om 15:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Veiligheidsglas op de ifoon goed doen handleiding Gesteld op 10-4-2020 om 10:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tijdens een videogesprek op Whatsapp kan niemand mij horen, ik de drie anderen wel. Wat moet ik aanpassen in instellingen? Gesteld op 8-4-2020 om 15:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPhone 6 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPhone 6 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 30,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info