• Hoe kan ik mijn eigen antwoord op een mail terug lezen op mijnipad ?

  Gesteld op 6-9-2016 om 11:13 in forum Apple iPad Air - iOS 7 Misbruik melden
  • De bewuste e-mail staat in de postbus Alle verstuurde.
   Staat deze postbus niet in de lijst van de postbussen dan bij Postbussen op het blauwe woord Wijzig klikken.
   Dan ziet u een hele lijst posbussen die u toe kunt voegen.
   Zoek in de lijst Alle verstuurde en vink deze aan.
   Klik daarna op Gereed.
   Nu is deze toegevoegd aan uw standaard lijst met postbussen.
   Als u daar op klikt krijgt u alle verzonden e-mails te zien.
   In het zoekvenster kunt u zoeken naar bepaalde verzonden e-mails. Geantwoord op 6-9-2016 om 22:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info