Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Belangrijke productinformatie
iPad
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Muziek beluisteren via oortjes, maar met welke aansluitingkabel?
  Gesteld op 26-11-2020 om 21:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik het geluid aan bij Wordfeud , wanneer iemand iets gelegd heeft ?? Gesteld op 26-11-2020 om 16:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het beeld van I pad draait bij iedere beweging. Hoe zet ik dat vast ? Gesteld op 24-11-2020 om 18:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil mijn Belkin IPA voor het eerst gebruiken , mijn vraag is hoe start ik deze op Gesteld op 12-11-2020 om 13:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe maak ik een Apple ID. Aan nu geprobeerd met mijn Gmail en wachtwoord niet gelukt Gesteld op 10-11-2020 om 12:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Moet nieuwe I pad eerst opgeladen worden voor gebruik Gesteld op 5-11-2020 om 14:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het toetsenbord op mijn I pad is in tweeen gesplitst, hoe kan ik het wijzigen naar een toetsenbord Gesteld op 13-10-2020 om 18:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een iPad Pro 2019 op het scherm heb ik in Safari een dubbele pagina naast elkaar op het scherm hoe kan ik weer een een hele pagina op het scherm krijgen
  Vriendelijke groet
  Peter van Gend
  Gesteld op 11-10-2020 om 14:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple Ipad bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple Ipad in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info