Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Gehoorbeschadiging voorkomen Als het volume
van de koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan
uw gehoor beschadigd raken. Stel het volume
daarom niet te hoog in. Als u langere tijd naar
geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan
wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op
een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw
gehoor toch worden beschadigd. Als u last krijgt
van piepende oren of als u anderen slecht kunt
verstaan, stopt u met luisteren en laat u uw gehoor
onderzoeken. Hoe hoger het volume, hoe sneller
uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om
gehoorbeschadiging te voorkomen:
 Luister niet te lang via de oordopjes, koptelefoon,
luidsprekers of oortelefoon naar geluid met een
hoog volume.
 Zet het volume niet hoger als het
omgevingsgeluid toeneemt.
 Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet
kunt horen praten.
Raadpleeg de iPad-gebruikershandleiding voor
meer informatie over het instellen van een
volumebegrenzing op de iPad.
Veilig rijden in het verkeer Het gebruik van de
iPad met of zonder een koptelefoon (zelfs als u
slechts met één oor luistert) tijdens het besturen
van een motorvoertuig of ets wordt afgeraden
en is in bepaalde landen zelfs verboden. U dient
de wetten en voorschriften voor het gebruik van
mobiele apparaten zoals de iPad na te leven in
de landen waarin u een voertuig of ets bestuurt.
Wees voorzichtig en let goed op wanneer u een
motorvoertuig of ets bestuurt. Neem de volgende
richtlijnen in acht als u de iPad wilt gebruiken tijdens
het rijden of etsen:
 Richt uw aandacht volledig op het besturen
van het motorvoertuig of de ets en op de
weg. Het gebruik van een mobiel apparaat
tijdens het rijden of etsen kan uw aandacht
aeiden. Als u wordt afgeleid tijdens het besturen
van een voertuig, tijdens het etsen of tijdens
het uitvoeren van een taak die uw volledige
concentratie eist, gaat u naar de kant en parkeert
u het voertuig.
 Probeer tijdens het besturen van een voertuig
nooit te e-mailen, aantekeningen te maken,
telefoonnummers op te zoeken of een andere
taak uit te voeren die uw volledige concentratie
eist. Als u een e-mail leest of schrijft, een takenlijst
opstelt of door uw adresboek bladert, kunt u zich
niet volledig concentreren op uw voornaamste
bezigheid: het besturen van uw voertuig.
Veilig navigeren Als uw iPad programma's bevat
waarmee kaarten, aanduidingen van het digitale
kompas, routegegevens of locatiespecieke
navigatiehulp beschikbaar worden gesteld, dient u
deze programma's alleen als hulp bij de navigatie te
gebruiken. Vertrouw niet op de programma's om de
exacte locatie, de nabijheid, afstand of richting van
plaatsen te bepalen.
Kaarten, digitale kompassen, routegegevens en
locatiespecieke programma's die door Apple
beschikbaar worden gesteld, zijn afhankelijk van
de gegevens en diensten die door derden worden
verleend. Deze op gegevens gebaseerde diensten
zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet
in alle geograsche gebieden beschikbaar, waardoor
kaarten, aanduidingen van het digitale kompas,
routegegevens en locatiespecieke informatie niet
voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn.
De iPad is voorzien van een geïntegreerd digitaal
kompas in de rechterbovenhoek van de iPad. De
juistheid van de aanduidingen van het digitale
kompas kunnen negatief worden beïnvloed door
magnetische storing of andere omgevingsfactoren.
Vertrouw niet volledig op het digitale kompas om
richting te bepalen. Controleer de gegevens die door
uw iPad worden verstrekt op basis van de omgeving
waarin u zich bevindt, en aan de hand van borden
die langs de weg zijn opgesteld.
Voertuigen met airbags Een airbag wordt met
grote kracht opgeblazen. Bewaar de iPad of de
bijbehorende accessoires niet in de ruimte boven
de airbag of in de ruimte waarin de airbag wordt
opgeblazen.
Attaques, tijdelijke bewusteloosheid en
vermoeide ogen voorkomen Een klein aantal
mensen is mogelijk gevoelig voor attaques of
tijdelijke bewusteloosheid (zelfs wanneer ze hier
nog nooit eerder last van hebben gehad) als ze
worden blootgesteld aan knipperende lichten
of lichtpatronen, bijvoorbeeld bij het spelen van
videogames of het kijken naar videobeelden.
Wanneer u wel eens een attaque hebt gehad of
tijdelijk buiten bewustzijn bent geweest, of als dit
voorkomt in uw familie, dient u eerst uw huisarts te
raadplegen voordat u games speelt of video's op uw
iPad wilt bekijken. Staak het gebruik van uw iPad en
raadpleeg een arts als u last krijgt van een of meer
van de volgende symptomen: hoofdpijn, tijdelijke
bewusteloosheid, een attaque, stuiptrekkingen,
onwillekeurige trillingen van uw oogleden of
-spieren, verlies van bewustzijn, onwillekeurige
bewegingen en desoriëntatie. U kunt de kans op
hoofdpijn, tijdelijke bewusteloosheid, attaques
en vermoeide ogen verkleinen door niet te lang
onafgebroken naar het scherm te kijken, de iPad
ver genoeg van uw ogen te houden, de iPad onder
goed verlichte omstandigheden te gebruiken en
regelmatig te pauzeren.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • IK wil het toetsenbord van het scherm verwijderen,maar lukt niet.
  Gebruik een apart toetsenbord Gesteld op 9-2-2021 om 21:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op mijn echtgenoot zijn iPad komt om de paar minuten een piepsignaal. Het heeft nergens rechtstreeks verband mee. Geen berichten of e-mails. Niet te vinden waarom. Hoe kunnen we dat stoppen Gesteld op 3-2-2021 om 09:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben plots een hoofdstuk in mijn notities kwijt. Gesteld op 21-1-2021 om 22:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een iPad. Openingsscherm is dubbel, l+r. Hoe krijg ik 1 scherm? Gesteld op 20-1-2021 om 20:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een I-pad. Openingsscherm dubbel, l+r. Wat kan ik doen om enkelbeeld t krijgen? Gesteld op 20-1-2021 om 20:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een I-pad. Openingsscherm dubbel (2). Hoe krijg ik enkel beeld? Gesteld op 20-1-2021 om 20:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Muziek beluisteren via oortjes, maar met welke aansluitingkabel?
  Gesteld op 26-11-2020 om 21:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik het geluid aan bij Wordfeud , wanneer iemand iets gelegd heeft ?? Gesteld op 26-11-2020 om 16:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het beeld van I pad draait bij iedere beweging. Hoe zet ik dat vast ? Gesteld op 24-11-2020 om 18:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil mijn Belkin IPA voor het eerst gebruiken , mijn vraag is hoe start ik deze op Gesteld op 12-11-2020 om 13:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe maak ik een Apple ID. Aan nu geprobeerd met mijn Gmail en wachtwoord niet gelukt Gesteld op 10-11-2020 om 12:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Moet nieuwe I pad eerst opgeladen worden voor gebruik Gesteld op 5-11-2020 om 14:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het toetsenbord op mijn I pad is in tweeen gesplitst, hoe kan ik het wijzigen naar een toetsenbord Gesteld op 13-10-2020 om 18:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een iPad Pro 2019 op het scherm heb ik in Safari een dubbele pagina naast elkaar op het scherm hoe kan ik weer een een hele pagina op het scherm krijgen
  Vriendelijke groet
  Peter van Gend
  Gesteld op 11-10-2020 om 14:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zwart beeld cirkeltje in het midden blijf draaien Gesteld op 8-10-2020 om 16:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple Ipad bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple Ipad in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info