Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/166
Pagina verder
156 Bijlage B Tips en oplossingen voor problemen
Programma's uit de App Store worden opgenomen in de eerste reservekopie die u
maakt nadat u de programma's hebt gedownload. Aan volgende reservekopieën
worden alleen de programmagegevens toegevoegd.
Voor extra beveiliging kunt u in iTunes instellen dat reservekopieën worden
gecodeerd.
iPad-reservekopieën coderen
1 Sluit de iPad op de computer aan.
2 Selecteer de iPad in de navigatiekolom van iTunes.
3 Schakel in het paneel 'Samenvatting' het aankruisvak 'Codeer iPad-reservekopie' (Mac)
of 'iPad-reservekopie coderen' (Windows) in.
4 Geef een wachtwoord op en klik vervolgens op 'Stel wachtwoord in' (Mac) of
'Wachtwoord instellen' (Windows).
Als een reservekopie is gecodeerd, moet u uw wachtwoord invoeren voordat u
de gegevens van de reservekopie op de iPad kunt terugzetten. Bij gecodeerde
reservekopieën wordt in de lijst met reservekopieën in het paneel 'Apparaten' van het
iTunes-voorkeurenvenster een hangslotsymbool ( ) weergegeven.
Ga naar support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=nl_NL voor meer informatie
over reservekopieën, zoals informatie over de gegevens die in een reservekopie
wordt bewaard.
Een reservekopie verwijderen
In iTunes kunt u een reservekopie van de iPad uit de lijst met reservekopieën
verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u op de computer van iemand anders een
reservekopie hebt gemaakt.
Een reservekopie verwijderen
1 Open het iTunes-voorkeurenvenster in iTunes.
Windows: Kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren'. Â
Mac: Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren'. Â
2 Klik op 'Apparaten' (hiervoor hoeft de iPad niet op de computer te zijn aangesloten).
3 Selecteer de reservekopie die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijder reservekopie'
(Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows).
4 Bevestig dat u de geselecteerde reservekopie wilt verwijderen door op 'Verwijder
reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows) te klikken.
5 Klik op 'OK'.
156Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik wil uit mijn contacten een groep samenstellen. Hoe doe ik dat? Gesteld op 4-2-2018 om 16:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op mijn iPad komt steeds de mededeling activeer uw iPad. Als dit na lange tijd verdwijnt moet ik op mijn iPad
  mijn wachtwoord invullen .Nadat dit is gebeurd volgt de mededeling "het kan enkele minuten duren 0m je
  iPad te activeren" .etc etc. Hoe kan ik dit vewijderen? Gesteld op 20-1-2018 om 17:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat te doen als je I-pad "vast" loopt en je tuch-screen weigert. Kan geen app's openen..
  Opnieuw opstarten door apparaat uit te schakelen wil dus niet, immers uitschakelen moet met het touch-screen..... Gesteld op 17-1-2018 om 14:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • L.S., De hometoets indrukken en vasthouden, dan de aan/uitknop bovren indrukken en vasthouden, dus beide knoppen, tot het apple logo verschijnt, even wachten dan is de I-pad weer opgestart. Geantwoord op 17-1-2018 om 17:11

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Contacten vanuit Windows live maken naar Apple verplaatsen Gesteld op 6-1-2018 om 22:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Taakbalk blijft op scherm IPad ....Hoe kan ik dit opheffen? Gesteld op 11-12-2017 om 23:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij opstart I pad krijg ik alleen een licht veld. hoe komt dit?
  Gesteld op 9-12-2017 om 19:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • Mijn iPad en iPhone blijven het tandwiel draaien en dan moet je de code doen, ik kan er niets meer mee Gesteld op 2-12-2017 om 07:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo weet iemand hoe ik de datum van agenda kan wijzigen staat nu op 28 november maar moet 27 november zijn via instellingen lukt het mij niet Gesteld op 27-11-2017 om 14:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Moet de nieuwe iPad voortdurend aan de stroom? Of ook liever helemaal leeg draaien? Gesteld op 24-11-2017 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Nee, gewoon steeds opladen. Bij mobiele telefoons is het goed hem eens in de zoveel tijd helemaal te ontladen,maar een tablet niet. Geantwoord op 24-11-2017 om 12:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe voorkom ik dat de batterij van mijn iPad mini zo snel leegloopt? Ik heb alle programma’s uitgezet.
  Dank! Gesteld op 24-10-2017 om 10:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vverzoek om een duidelijk in het Nederlands geschreven handleiding Gesteld op 14-10-2017 om 15:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple Ipad bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple Ipad in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 19,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info