• hoe krijg ik dat vervelende gepiep voor elke waarschuwing eraf?

  Gesteld op 2-6-2008 om 19:46 in forum Alecto DBX-82 Misbruik melden
  • ATTENTIETOON:
   U kunt de baby-unit zo instellen dat elke keer als de baby-unit gaat
   zenden, er eerst een attentietoon wordt gestuurd. Dit signaal onderscheidt
   zich dan van andere eventuele signalen die u ontvangt.
   Alleen Baby-unit:
   1. druk 5x op toets MENU ; het woordje [CA] licht op
   2. druk op toets om deze functie in te schakelen ([ON] in het display) of
   druk op toets om deze functie uit te schakelen ([OF] in het display
   3. druk op toets MENU om de instelling vast te leggen
   Opm.: deze tonen worden NIET toegevoegd aan de beeptonen die ten
   behoeve van de verbindingscontrole worden uitgezonden. Geantwoord op 27-10-2011 om 15:00

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info