• Mijn antenne blijft ronddraaien en vind astra 3 niet meer, dus geen vlaamse of nl posten meer, astra 1vind het onmiddellijk, kan iemand mij vertellen wat ik er kan aan doen??? Bij voorbaat dank

  Gesteld op 9-4-2018 om 09:23 in forum Alden Automatische Sat Misbruik melden
  • Ook ik heb hetzelfde probleem, we staan exact op dezelfde plaats als vorig jaar, maar hebben de tv set acht maanden niet meer gebruikt Geantwoord op 11-5-2018 om 20:08

   Waardeer dit antwoord (20) Misbruik melden
  • Dit is bij ook overkomen. Sinds 1 mei 2019 blijkt er iets in de software te zijn gewijzigd waardoor de schotel niets meer kan ontvangen. Opnieuw “instellen” is het advies. Geantwoord op 17-5-2019 om 21:26

   Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden
  • Het is een verouderd Duits apparaat. Hij zoekt Astra 1 die bij ons nauwelijks meer gebruikt wordt. Alles staat op Astra 3 . Dus hij zoekt op een sat die geen materiaal meer uitzendt voor can digitaal. Hebben overigens ook gemerkt dat schotel, 3 jaar oud, niet meer open en dicht gaat. Geantwoord op 17-5-2019 om 22:28

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info