• ik heb een airco van Alberello uit 1994 maar geen handleiding. bovenin moet water of ijs, maar het loopt er vanonder weer uit. ik weet niet waar de opvang van het water zit.

    Gesteld op 26-5-2018 om 15:16 in forum Alberello Airconditioner Misbruik melden
    • Bij ons zit aan de voorzijde rechtsonder een kijkglas met 2 rode strepen. Minimum en maximum. Water gooi je er idd bovenin en dat loopt via de zijkant in het reservoir. Vullen tot maximaal de bovenste rode streep. Ongeveer 6 liter water. Geantwoord op 29-5-2018 om 13:56

      Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info