• playstation installeren

    Gesteld op 9-11-2013 om 17:53 in forum Akai ALED 1905T Misbruik melden
    • is dit al gelukt. je moet eerst de tv aan hebben staan, vervolgens moet je op de hdmi kanaal laten staan en dan moet je de playstation 10 seconden vat houden op de aan/uit knop dan zet hij zich naar de beeld formaat als dit niet lukt moet je de playstation langer vast houden dan moet je als goed is beeld hebben.

      heb het zelfde gehad namelijk als je naar een andere televisie gaat ( betere/minder betere kwaliteit.

      groet. Geantwoord op 2-3-2014 om 10:44

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info