• De kneed vleugel doet het niet, beweegt niet, ik kan daar niets aan maken of verhelpen,
  hij deed het eergisteren nog, maar gisteren kwam de kneedvleugel niet op gang
  en dan gebeurt er helemaal niets !! Wat kan dit zijn ? De machine is nog geen 6 keer gebruikt !!

  Gesteld op 2-1-2019 om 11:27 in forum Afk Broodbakmachine Misbruik melden
  • Ik heb het zelfde probleem en denk dat de aandrijfsnaar is gebroken of is losgeraakt.Ik heb een poging gedaan om het onderste gedeelte van het complete huis de demonteren, door de 5 schroefjes te verwijderen.
   Maar helaas zit het hele onderste deel muurvast.
   Ik ga verder zoeken en informeren hoe ik de bodemplaat zonder te beschadigen kan los maken. Geantwoord op 13-2-2019 om 17:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Hier ben ik weer, Ik heb op deze site een video film instructie kunnen vinden, hoe het demonteren moet geschieden.
   Op deze video is een duidelijke uitleg over de wijze van demonteren en monteren heel goed uitgelegd en zichtbaar gemaakt. Ik had het over een aandrijfsnaar maar dit is onjuist
   Succes met het weer in orde maken voor het gebruik van uw broodmachine. .
   Geantwoord op 13-2-2019 om 18:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Na nogmaals de video met uitleg demontage en montage te hebben bekeken is er bij deze machine toch een aandrijfsnaar aanwezig, Conclusie deze snaar kan bij het niet draaien de oorzaak zijn en zal moeten worden vervangen. Geantwoord op 13-2-2019 om 18:54

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info