• Onze awb 23.29 wt werkt niet.
  De ventilator draait in rust niet. Als je m een zetje geeft draait hij goed maar hij start niet vanzelf.
  Hij is goed schoongemaakt. Wat is hier mis?

  Gesteld op 19-12-2014 om 17:38 in forum AWB Thermomaster 23.28W Misbruik melden
  • Zet dipswitch 2 is omhoog ( on ). Dan moet de ventilator continu gaan draaien. Zit achter het zwarte dopje in de deksel van de elektra .
   Bij naar beneden ( off ) moet de motor 1,5 draaien en dan 2,5 niet. Je moet dus altijd wat geluid hebben
   Haal ook de stekkers een paar keer los om de contactverbinding schoon te krijgen. Geantwoord op 23-8-2015 om 21:28

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info