• Wat is de max temp op de amb c.v ketel voor verwarming
  Mvg maris

  Gesteld op 26-10-2014 om 09:48 in forum AWB Thermomaster 23.28W Misbruik melden
  • Hanht er vanaf of je radiatoren of vloervewarming hebt, of een combinatie.
   Bij vloerverwarming kun je veel lagere temp. Aanhouden ( bijv 45 gr.) bij radiatoren moet je vaak een hogere temp aan houden, hangt ook van de capaciteit af ( v.d radiatoren) een kwestie van uitproberen zie ook artikels over lage temp. Verw . Op het internet Geantwoord op 13-11-2014 om 18:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info