• De waakvlam valt vaak uit. Wanneer ik deze met de aansteekknop weer trigger, lukt dit meestal. Dit keer niet. Ik heb al vele malen geprobeerd de waakvlam te ontbranden, maar de aansteekknop blijft niet hangen. Wanneer ik deze loslaat hoor ik telkens een klik en dit blijft gebeuren. Hoe komt dit?

    Gesteld op 4-3-2014 om 19:40 in forum AWB Thermomaster 23.28W Misbruik melden
    • Dit kan doordat er te weinig waterdruk in de CV leiding zit. Als u de ketel weer bijvult tot 1,5 bar of tot net onder 2 bar, zal de waakvlam wel weer aangaan. Bij mij is dit het geval. Denk dat dit ook bij u zo werkt. Geantwoord op 7-4-2014 om 23:42

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info