• ik heb een oude oven OEA120 5B en kan de lamp niet vervangen,weet niet hoe ik de glazen huls moet verwijderen

  Gesteld op 17-4-2018 om 16:31 in forum ATAG Oven Misbruik melden
  • Draai het lampenglaasje, tegen de klok in, los. Let op: Het glaasje kan erg vast zitten. Gebruik daarom bijvoorbeeld een doek om het glaasje los te draaien. In de loop der jaren kan dit zo vast gaan zitten, dat je hem niet meer open gedraaid krijgt. Het lampen kapje is ook niet meer leverbaar, dus wees voorzichtig.

   www.atagservice.nl
   Geantwoord op 18-4-2018 om 09:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info