• De thermostaat Atag one geeft een storing 000 aan wat is dit?

  Gesteld op 7-10-2015 om 12:46 in forum ATAG Thermostaat Misbruik melden
  • kennelijk is het de algemene foutmelding van de thermostaat als er iets fout gaat met de ketel.
   Bij mij was het een te lage waterdruk. In plaats van aan te geven dat de waterdruk te laag is, komt de thermostaat niet verder dan storing 000.
   Aangezien een lage waterdruk niet direct zorgt voor het niet meer functioneren van de ketel, lijkt het een zinloze melding.
   Geantwoord op 24-10-2015 om 07:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info