• Goedemiddag. Ik heb een Atag Domestic oven Type OGC 91.15U. Heb grillset bestaande uit een kleine en een grote pen 2Ronde schijven etc.
  Deze moet ik plaatsen tegen de achterzijde op een ronddraainde pen. Hoe bevestig ik het spit op de pen. Is hier nog een apart verbindingsstuk nodig

  Gesteld op 11-8-2014 om 13:49 in forum ATAG Oven Misbruik melden
  • Goedendag, mijn moeder heeft een keuken overgenomen en heeft hetzelfde type oven.
   Atag kan mij niet helpen aan de handleiding van deze oven.
   Kunt u mij misschien verder helpen? Geantwoord op 16-2-2015 om 11:32

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info