Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/94
Pagina verder
Mode d'emploi
Four
Gebrauchsanweisungen
Ofen
ZX4574M
ZX6574M
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Welke geleiders zijn de pyrolise geleiders? Hoe zien die er uit? Gesteld op 28-2-2019 om 10:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ook wij krijgen deze oven niet uit de demostand..... Gesteld op 23-12-2018 om 21:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Rechtsbovenin het schermpje blijft het woord DEMO staan en de oven werkt nu niet. Hoe kan ik dit verhelpen? Gesteld op 13-7-2018 om 20:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Deur slot zit vast. Klepdeur wil niet dicht. Nieuw geplaatst,stekker er in en uit . Gereset in het menu. Wat kan ik doen? Gesteld op 21-3-2018 om 21:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het volume van de oven staat maximaal op 5. Toch is het geluid zeer zacht en slecht hoorbaar. Het geluid klinkt niet zuiver. Wat kan er aan de hand zijn? Gesteld op 22-2-2018 om 00:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan de hittespiraal van de bovenkant losgehaald worden en hoe? Dit om de oven te reinigen met een doek.
  Kan er ovenreiniger gebruikt worden in deze oven ZX6574M? Gesteld op 22-2-2018 om 00:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De telescopische geleiders in mijn oven gaan ontzettend stroef, moet wel zeggen dat ik ze tijdens de pyrolise heb laten zitten! Wat kan ik hieraan nog doen?
  Mvg, patrick Gesteld op 3-12-2017 om 20:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De enige oplossing momenteel is vervangen. Maar de geleiderails zijn erg aan de prijs: € 165,64 excl. BtW Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 5-12-2017 om 09:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb een ZX6574M oven gekocht. ik heb 2 vragen waar de handleiding niet duidelijk over is.
  1) moeten de telescoop geleiders uit de over als je pyrolyse gebruikt. U levert nl ook pyrolyse geleiders erbij.
  2) hoe stel je meer dan 1 tijd met de kookwekkerfunctie in. een tweede keer op het wekkertje drukken geeft je de eerste wekker.
  Gesteld op 19-8-2017 om 23:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • 1) voordat je de pyrolyse gebruikt moet je alle accessoires en inschuifgeleiders/telescopische
   geleiders uit de oven halen en verwijder daarna losliggende voedselresten uit de ovenruimte en
   veeg na met een vochtige doek. Restanten voedsel en vet kunnen ontbranden tijdens het pyrolyse proces. Brandgevaar! Zie bladzijde 41 en 42 handleidingsboekje.
   2) betreft dit "uitgestelde start" functie als u de bereiding op een later tijdstip wilt starten. zie dan op bladzijde 30 handleidingsboekje.
   Een handleidingsboekje kan je ook op deze pagina downloaden.

   www.atagservice.nl Geantwoord op 21-8-2017 om 09:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • toetsenvergrendeling is actief oven ZX6574M, kan er niks mee, zo uitgebreid genoeg?
  Gesteld op 24-4-2017 om 06:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Uw moet de toetsenvergrendeling ingedrukt houden, tot dat het icoontje verdwijnt. U kunt dan het toestel gebruiken. Mvrgr Kristi, Webcareteam ATAG Geantwoord op 24-4-2017 om 09:19

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG ZX6574M bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG ZX6574M in de taal/talen: Deutsch, Français als bijlage per email.

De handleiding is 7,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info