• ik heb een ZX6574M oven gekocht. ik heb 2 vragen waar de handleiding niet duidelijk over is.
  1) moeten de telescoop geleiders uit de over als je pyrolyse gebruikt. U levert nl ook pyrolyse geleiders erbij.
  2) hoe stel je meer dan 1 tijd met de kookwekkerfunctie in. een tweede keer op het wekkertje drukken geeft je de eerste wekker.

  Gesteld op 19-8-2017 om 23:50 in forum ATAG ZX6574M Misbruik melden
  • 1) voordat je de pyrolyse gebruikt moet je alle accessoires en inschuifgeleiders/telescopische
   geleiders uit de oven halen en verwijder daarna losliggende voedselresten uit de ovenruimte en
   veeg na met een vochtige doek. Restanten voedsel en vet kunnen ontbranden tijdens het pyrolyse proces. Brandgevaar! Zie bladzijde 41 en 42 handleidingsboekje.
   2) betreft dit "uitgestelde start" functie als u de bereiding op een later tijdstip wilt starten. zie dan op bladzijde 30 handleidingsboekje.
   Een handleidingsboekje kan je ook op deze pagina downloaden.

   www.atagservice.nl Geantwoord op 21-8-2017 om 09:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info