• Hoe kan ik de taal aanpassen.
  De thermostaat is muffins en ik wil hem Nederlands. Hij is al enkele jaren in gebruik.

  Gesteld op 21-8-2020 om 13:14 in forum ATAG WiZe Misbruik melden
  • De menuknop 10 seconden ingedrukt houden om in het installateurs menu te komen. Dit is de meest rechter knop. Daarna 2e knop van rechts = )). Dan de meest linkerknop = Taal. Dan met pijtjes knop de juiste taal opzoeken. Daarna OK en daarna de menuknop weer 10 seconden indrukken. Klaar!!
   Geantwoord op 23-8-2020 om 15:09

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info