• Wij hebben een Atag MX4111AUU/A02 combi magnetron van oktober 2008. Zojuist weer getest met hete lucht en onderwarmte. Links is het roodgloeiend en rechts niet. indien nadat de ingestelde tijd verstreken is opnieuw hetzelfde gekozen wordt, wordt het display helemaal zwart en kun je niet verder! na verloop van tijd (afkoeling) komt de tijdsaanduiding terug en kan je weer een programma selecteren. Kunt u aangeven of dat aan de Ventilator/verwarmingselement ligt? Kan ik dat zelf vervangen en wat zijn de kosten?

    Gesteld op 28-10-2019 om 11:57 in forum ATAG MX4111A Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info