• Hoe verwissel ik het lampje van mijn combimagnetron cx4411b

  Gesteld op 9-8-2015 om 21:49 in forum ATAG MX4111A Misbruik melden
  • Oven uit de inbouwruimte nemen aan de achterzijde kunt U dan het lampje vervangen is allemaal
   vrij simpel klepje afschroeven nieuw lampje er in. Geantwoord op 10-8-2015 om 10:45

   Waardeer dit antwoord (61) Misbruik melden
  • Recent het lampje vervangen van combi-oven CX4411A/A01.
   Open de deur. Twee schroeven losdraaien op de zijkant. Oven uitnemen --> opgepast 42kg!!
   en stekker uit stopcontact. Bovendeksel afschroeven. Linker afschermplaat afschroeven. Let op! Twee onderste schroeven op hun plaats laten. Voorzichtig de isolatie opzij drukken. Nu zie je een dekseltje met twee schroeven, hierachter zit het lampje. Geantwoord op 13-3-2017 om 09:38

   Waardeer dit antwoord (37) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info