• Mijn oven gaat vanaf het begin al veel te snel. Als je tijd aanhoudt die vermeld staat op de verpakking van etenswaar dan moet ik daar altijd een paar minuten vanaf trekken. Soms zelfs de Temp lager instellen. Nu heeft iemand die mijn huis gebruikt een cake willen bakken, maar die Was na een kwartier al aangebrand. Ook gaf diegene aan dat de spiraal aan de bovenzijde gloeit. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn oven t normaal gaat doen, zoals hoort?

    Gesteld op 27-2-2017 om 16:13 in forum ATAG MC311E Misbruik melden
    • Ik heb hetzelfde probleem. Zie geen antwoord van het Atag webcare team. Kunnen we dit nog verwachten?
      Of is het duidelijk wat het probleem was en hoe te verhelpen? Geantwoord op 29-1-2018 om 20:12

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info