48779
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
,QERXZDIPHWLQJHQDSSDUDWHQPHWppQGHXU
'LPHQVLRQVGHPRQWDJHDSSDUHLOVjSRUWH
(LQEDXPDHHLQWULJH*HUlWH
'LPHQVLRQVRIPRXQWLQJVORWRQHGRRUDSSOLDQFHV
$PP %PP +PP
  
  
  
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

ATAG-KD5103A

Zoeken resetten

 • onder de verhoudbak ligt elke dag water wat kan ik hier tegen doen? Gesteld op 29-1-2018 om 08:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • U kunt kijken of het dooiwater van de achterwand wel weg kan lopen via het afvoergootje, het gaatje wat daar in zit mag niet verstopt zitten of bedekt. Neemt u anders eens een kijkje op:
   www.atagservice.nl
   Met vriendelijke groet.
   Webcare Team ATAG. Geantwoord op 29-1-2018 om 09:46

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb een ATAG KD5103BUU/A01 koelkast en heb regelmatig het probleem dat zich tegen de achterwand een ijskorst vormt van centimeters dik. Nu zit er naarst de thermostaatknop een klein schakelaartje waarvan mij de functie niet duidelijk is. Heeft deze schakelaar iets met de ontdooifunctie te maken of moet ik de thermostaat gewoon een dag op NUL zetten totdat het ijs weer weg is? Gesteld op 24-6-2017 om 11:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De schakelaar bij de thermostaat is de invriesschakelaar: heeft u veel verse producten die snel ingevroren moeten worden, dan kunt u deze schakelaar voor een uur aan zetten. Als deze lang aanstaat, gaat de vriezer harder werken en wordt het warmer in de koelkast.
   Over het aanvriezen op de achterwand: als het op 1 plek zit zou het een lekkage op de achterwand kunnen zijn. Als de achterwand in zijn geheel aanvriest, maar te vaak, dan adviseren we een monteursbezoek: www.atagservice.nl Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 26-6-2017 om 08:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Type HI 1886 serienummer 23030014 model KD5103AUU/A01, hoe oud is deze koelkast? Gesteld op 30-4-2017 om 21:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik het lampje in mijn Atag koelkast aan/uit doen
  Gesteld op 6-9-2014 om 18:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • lampje in koelkast is defect,hoe moet ik kapje over lampje verwijderen,volgens gebruikshandl. is er langs onder openinng voor schroevedraaier zie dat echter niet,wat moet ik doen om kapje te verwijderen ? Gesteld op 2-10-2013 om 14:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Voor het verwisselen van het lampje altijd de
   stekker uit het stopcontact halen.
   Druk met uw duim op de achterkant van het
   beschermkapje dat het lampje afdekt (in de
   richting vande draaiknop), zodat het uit zijn stand
   springt. Verwijder het beschermkapje (in de
   richting van pijltje 2) en verwissel het lampje met
   een nieuw (E14, max. 15 W).
   Doe het doorgebrande lampje niet bij uw
   organische afval.
   Geantwoord op 10-10-2013 om 10:47

   Waardeer dit antwoord (27) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ATAG KD5103A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ATAG KD5103A in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info