• Ik heb een ATAG KD5103BUU/A01 koelkast en heb regelmatig het probleem dat zich tegen de achterwand een ijskorst vormt van centimeters dik. Nu zit er naarst de thermostaatknop een klein schakelaartje waarvan mij de functie niet duidelijk is. Heeft deze schakelaar iets met de ontdooifunctie te maken of moet ik de thermostaat gewoon een dag op NUL zetten totdat het ijs weer weg is?

    Gesteld op 24-6-2017 om 11:58 in forum ATAG KD5103A Misbruik melden
    • De schakelaar bij de thermostaat is de invriesschakelaar: heeft u veel verse producten die snel ingevroren moeten worden, dan kunt u deze schakelaar voor een uur aan zetten. Als deze lang aanstaat, gaat de vriezer harder werken en wordt het warmer in de koelkast.
      Over het aanvriezen op de achterwand: als het op 1 plek zit zou het een lekkage op de achterwand kunnen zijn. Als de achterwand in zijn geheel aanvriest, maar te vaak, dan adviseren we een monteursbezoek: www.atagservice.nl Mvrgr Webcareteam ATAG Geantwoord op 26-6-2017 om 08:25

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info